Mini Firma Katowice

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

Cash Machine

Wygodne inwestycje w firmie pożyczkowej na zasadzie cywilnoprawnej ”cichego wspólnika”. Podatek ryczałtowy odprowadzany przez płatnika (firmę). Stały zysk niezależny od wyniku finansowego spółki. Kapitał i zysk poręczane w pełnej wysokości i bez żadnych ograniczeń przez cały zarząd i wszystkich udziałowców.

Konta inwestorskie operatora sieci pożyczkowej Mini Firma Katowice:

NOVA NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

JAGIELLOŃSKA 16/7, 40-032 KATOWICE

rachunek nr 83 1050 1520 1000 0090 9289 1465

(w ING Banku Śląskim)

NOVA NEW SPÓŁKA Z O.O., JAGIELLOŃSKA 16/7, 40-032 KATOWICE

rachunek nr 61 1600 1462 1843 3306 4000 0001

(w BNP Paribas)

Kwoty, okresy, sygnatury:

Wpłata pod sygnaturą ZP4 uruchamia spłaty co 7 dni przez 18 tygodni:

dla 1.000zł - spłata 18x60zł,

dla 5.000zł - spłata 18x300zł,

dla 10.000zł - spłata 18x600zł,

Wpłata pod sygnaturą ZP8 uruchamia spłaty co 7 dni przez 36 tygodni:

dla 10.000zł - spłata 36x316zł,

dla 25.000zł - spłata 36x790zł,

dla 50.000zł - spłata 36x1580zł.

Wpłata pod sygnaturą ZP12 uruchamia spłaty co 7 dni przez 54 tygodnie:

dla 25.000zł - spłata 54x560zł,

dla 50.000zł - spłata 54x1120zł,

dla 100.000zł - spłata 54x2260zł.

Podstawowe zasady usługi:

Forma wejścia w usługę dostępna tylko dla osób fizycznych posiadających własny rachunek bankowy z danymi adresowymi rachunku jak adres zameldowania figurujący w dowodzie osobistym Inwestora.

Kwoty podane powyżej są kwotami netto do wypłaty (podatek ryczałtowy wylicza i płaci płatnik ( Nova New sp. z o.o.).

Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach regulaminu usługi Złota Pożyczka http://zlota-pozyczka.pl/page2.html przesyłane niezwłocznie po wpływie inwestycji pod adresem figurującym w danych przelewu wraz z nadaniem sygnatury.

Podatek ryczałtowy wyliczany i odprowadzany przez płatnika: Nova New sp. z o.o. 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 16/7, NIP 954 273 41 34, Regon 242772034, KRS 0000400839; ul. Jagiellońska 16/7, 40-032 Katowice, województwo śląskie

Inwestycje na innych zasadach (rentierskiej lub \"lokacyjnej\"), inne kwoty i okresy: http://mini-firma.biz/6.html

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020
Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.