Mini Firma Katowice

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

pożyczki on-line

Pożyczka ”STARTER” dla osób spoza kręgu Mini Firmy - jej spłata (lub 3 rat regularnych) umożliwia dostęp do całej oferty Mini Firmy (pożyczki od 10 dni do 12 miesięcy w kwotach od 300zł do 4.000zł).
kwota do wypłaty 1.200zł, spłata w 4 ratach miesięcznych ”z dołu” po 390zł

Jak uruchamiam pożyczkę STARTER ?
1. Wydrukuj, uzupełnij i podpisz Formularz i Umowę: http://www.mini-firma.pl/3.html
2. Dołącz ksero: umowy o pracę, dowodu osobistego z obu stron, wyciągu z własnego konta bankowego za ostatni miesiąc.
3. Wyślij listem zwykłym lub priorytetem zwykłym pod adresem operatora systemu Mini Firma: Nova New sp. z o.o., ul. Jagiellońska 16/7, 40-032 Katowice.
4. Dokonaj z własnego konta przelewu kaucji weryfikacyjnej (zwrotnej) w kwocie 1grosz na konto:
Nova New sp. z o.o., Jagiellońska 16/7, 40-032 Katowice
39 2490 0005 0000 4520 1849 7314

5. Prosimy nie wysyłać oryginałów ! Przelew zwrotnej kaucji 1zł weryfikuje nam tożsamość Klienta a zapisy o wpływie wynagrodzenia lepiej weryfikują zatrudnienie niż zaświadczenia z zakładu pracy.
Weryfikacji (bez przelewu kaucji) można dokonać w biurze - okazując wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc i dokument tożsamości lub przesyłając uwierzytelnioną notarialnie kopię wyciągu z rachunku bankowego za ostatni miesiąc.
Jestem przedsiębiorcą
Zamiast umowy o pracę: dowód opłacenia składki ZUS za ostatnie 3 miesiące.
Mam emeryturę/rentę
Zamiast umowy o pracę - decyzja ZUS lub waloryzacja.
Rolnik
Prosimy napisać do nas ( biuro@mini-firma.pl ) - ustalimy indywidualne warunki weryfikacji.
Nietypowe sytuacje - prosimy o kontakt

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020
Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.